Helmiine Home Decor

Sisustuspood

Privaatsuspoliitika

Helmiine Home OÜ (edaspidi Helmiine Home) võttis endale kohustuse kaitsta ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme avaldanud privaatsuspoliitika põhimõtteid, mis on seotud andmete kogumisega, mida tuleb avaldada, edastada ja talletada. Meie tegevus internetis on kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu seaduste ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed Sinu, kui eraisikuga konkreetsed andmed või kaudselt seostatavad, mida Helmiine Home kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil
  • veebisaidi töötajate kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja selleks, et saaksime teenuste osutada kasulikku teavet ja saaksime teada, millised veebisaidid, tooted ja osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete võime saame teavitada kliente Helmiine Home tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal vabastada.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ja kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustamisel annab klient Helmiine Home’ile avalduse enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma taotluse tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Helmiine Home avaldada üksikute kasutajate kolmandale osapoolele, kes osutab Helmiine Home’ile teenuseid ning on kohustunud hoidma lepingu teabe konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

E-kaubanduse eesmärkide säilitab Helmiine Home kliendi isikuandmeid 5 (viis) aastat alates kliendi viimasest ostust meie Veebipoes. Otseturunduse eesmärgilkse kliendi isikuandmeid aastat 5 (viis) alates viimasest tegevusest tegevusest Helmiine Home Veebipoes (veebipoega liitumisest, registreerumisest ja (või) teistest tegevustest veebilehel). Andmeid, mida Helmiine Home on püsivate seaduste alusel (nt. raamatupidamisarvestus), säilitab Helmiine kodu seaduste nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse

Helmiine Home rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile koheselt teada. Ainult nii saame hoida kahju väikesena.

Turvalisus

Kõik Helmiine Home e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega shot sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie pakkumisi ei kasutata asudes ja tingimustega tutvudes ning neid nõudnud. Jätame endale õiguse vajaduse korral privaatsuspoliitika üldtingimusi, teavitades sellest kõiki kliente, kuid anname oma parima, et hoia meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@helmiinehome.ee

Sul on alati õiguskaitse oma andmete kaitsmiseks Andme Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Insiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik tuvastada ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi.